T ? N E C (okres Klatovy)
Naposledy aktualizováno: 17.12.2018

Vítáme Vás na stránkách Místní knihovny Týnec

Z?izovatel Místní knihovny:
O b e c   Týnec 
Týnec ?.p.69
340 21 Janovice nad ?hlavou
Telefon: 376 392 539  e-mail: obectynec@tiscali.cz 

         

          Místní knihovna je umíst?na v p?ízemí obecního domu ?.p.69 v Týnci (naproti severnímu k?ídlu zámku). Má spole?ný vchod s obecním ú?adem, s nímž sousedí.

 

Půj?ování knih a ?asopisů:

pond?lí od 14,30 do 17,30 hodin.

Knihovník:  Zde?ka Sta?ková     

telefon: 728 405 691                                                                                   

e-mail: knihovnatynec@seznam.cz  nebo stankovatynec@seznam.cz 

Od 1.4.2015 je možné nahlédnout do on-line katalogu. Najdete si katalog klatovské m?stské knihovny a v dolní ?ási úvodní stránky je uveden Týnec.